Från teori till praktik i Nepal

Under 2013 startades ett biståndsprojekt i Nepal där Autism- och Aspergerförbundet är engagerat tillsammans med Autism Care Nepal och MyRight/SIDA. Målet är att bidra till en ökad kunskap kring autism, i första hand på den skola som Autism Care Nepal driver i Kathmandu.

Tidigare i år besökte specialpedagogerna Ulrika Johansson och Ann-Britt Norin skolan. Här är deras berättelse. Nepal4 Skolan ligger i ett bostadsområde i centrala Kathmandu.

Vi var två förväntansfulla specialpedagoger som landade i Kathmandu den 13 januari i år. Vi hade fått det stora förtroendet att under åtta dagar delta i och utvärdera skolverksamheten på den lilla skolan som drivs av Autism Care Nepal.

Verksamheten startades 2008 av en grupp föräldrar. Idag är det 12 barn på centret uppdelat på tre klasser med två personal i varje grupp. Dessutom bedriver man en föräldrautbildning där föräldrarna får teoretiska kunskaper varvat med praktiska övningar tillsammans med sina barn.

Syftet med vårt arbete var bland annat att öka den autismspecifika kompetensen på skolan. Utifrån observationer av deras skolverksamhet gjorde vi en inventering av behoven i form av utbildning och handledning. Vi höll ett par grundläggande föreläsningar ”Från teori till praktisk förståelse” och ”Utmanande beteenden” och inledde det praktiska arbetet med visualisering i pedagogiska situationer och lek samt handledning i detta.

Nepal3Ett rum per klass, få möbler och bristfälligt med material.

Vi märkte hur viktigt det är att kunna koppla teori till praktisk förståelse och hur användandet av en metod utan koppling till en bredare kompetens leder till ”kopiering” och mekaniskt användande utan individanpassning.

Det finns ett stort engagemang och vilja till ökad kunskap hos personalen. Vi såg redan under vår vistelse att personalen började ompröva och förändra sitt förhållningssätt och sina strategier utifrån våra föreläsningar och samtal. Tydligast genomslag fick behovet av individuella bedömningar som leder till förändringar av innehåll och upplägg både på individ och på gruppnivå.

Nepal5Ann-Britt och Ulrika.

Trots mycket knappa förhållanden och resurser har personalen lyckats bygga upp en grund för denna verksamhet. Vi lämnade skolan fyllda av tacksamhet för möjligheten få möta personal och barn men också med många tankar kring hur vi skulle vilja bidra till fortsatt utveckling.

/Ann-Britt och Ulrika

Läs mer om projektet på Autism Care Nepals hemsida HÄR

Annonser

En begripligare värld

Sedan hösten 2013 är Autism- och Aspergerförbundet medverkande i ett projekt som heter Begripsam. Projektet handlar om att förbättra den kognitiva tillgängligheten. Tillsammans med Dyslexiförbundet FMLS och FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) har vi fått drygt sex miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för ändamålet. Projektet ska pågå under tre år. Läs mer om Begripsam här på arvsfondens sida.

Det handlar alltså om kognitiv tillgänglighet. Vad betyder det? I det här filmklippet färklarar Cecilia Olsson från FUB på ett tydligt sätt vad kognition är:


Hjärtat i projektet är en utbildning som kommer att pågå under tre år på Runö Folkhögskola. De som har rekryterats till utbildningen, knappt 20 personer det första året, har olika kognitiva funktionsnedsättningar. Deras medverkan, erfarenheter och synpunkter är centrala för hur vi ska arbeta i projektet. De kommer under utbildningens gång testa olika produkter och webbtjänster för att de som utvecklar dessa ska få med sig kunskap om hur man kan öka tillgängligheten för fler människor. Ökad tillgänglighet för dem med kognitiva funktionsnedsättningar ökar tillgängligheten för alla.

På sikt är det tänkt att deltagarna även ska bli kunskapsspridare. Det första utbildningstillfället ägde rum under tre dagar i november 2013. Vi i de medverkande organisationerna hade dessförinnan snabbt rekryterat personer bland våra medlemmar. Vi ville ha en bra sammansättning: både män och kvinnor i olika åldrar. Olika kognitiva svårigheter och styrkor skulle vara representerade och gärna människor från hela Sverige. På plats insåg vi ganska omgående att vi lyckats bra med det – vilket gäng!

Inför det första utbildningstillfället hade vi planerat en hel del för att försöka möta de olika behoven hos deltagarna – svårt och intressant. Eftersom det här är ett nytt och helt unikt projekt, får vi tillåta oss att allt inte är perfekt från början. Mycket skapas också i mötet med deltagarna. Alla som är med i projektet kommer att lära sig mycket, väldigt mycket. Jag kommer att skriva om projektet här och förhoppningsvis kommer även några av våra deltagare att göra detsamma. Mycket av det som gjorts så här långt i projektet finns filmat – ett sätt att verka för att göra det tillgängligt och begripligt.

Här kan du lyssna på de samtal deltagarna hade då de gjort sina första tester under det första utbildningstillfället:


Det framgår tydligt att många webbaserade tjänster och verktyg är otillgängliga och obegripliga. Det framgår också att det som är tillgängligt för en person inte är det för någon annan.

På den här länken kan du läsa en artikel där Malin, en av deltagarna, berättar om sina upplevelser av utbildningen: Inkludering en chans att lyckas

Hungrar du efter ännu mer så finns det fler filmer som rör hela projektet här på sidan fungerandemedier.se

Agneta Söder
är ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet och förbundets kontaktperson i projektet Begripsam