Kompetens och respekt

En stor samling härliga människor har fått mötas på ett hotell i Södertälje. Vi har haft vårt årliga riks- och representantskapsmöte och man är som vanligt mör efter all information, diskussion, reflektion, inspiration och inte minst resan hem med något osäker tidplan. Denna gången var det en nedriven kontaktledning men hem kom jag med ny energi på ett annat plan.

Vi måste fortsätta att driva vår linje med krav på autismspecifik kompetens inom alla områden och vi måste driva de etiska frågorna. Hur ska ett tillgängligt samhälle se ut? Vad innebär delaktighet? Bristande tillgänglighet klassas inte som diskriminering i svensk lag.

När den autismspecifika kompetensen saknas blir samhällets olika funktioner inte tillgängliga för personer med autismspektrumtillstånd. Barn och ungdomar får inte chans att utvecklas efter sina förutsättningar i skolan. Vuxna med autism eller Asperger syndrom får inte möjlighet att leva som andra som de har rätt till enligt lag.

Hur vill vi att vårt land ska se ut? Om man står utanför och tittar på Sverige, ser man då att vi respekterar att alla har olika förutsättningar och att alla har rätt till meningsfullhet och livskvalitet? Man kan inte mäta människors värde i poäng, betyg eller arbetsförmåga.

Kom igen, Sverige! Bättre kan vi!

Anne Lönnermark
Vice ordförande och mamma till tre barn varav ett med Asperger syndrom.

Annonser