Mina reflektioner kring Begripsam

annika

Projektet Begripsam handlar om att göra samhällsinformationen mer begriplig för alla grupper i samhället. Vi som deltar har olika funktionsnedsättningar, som till exempel utvecklingsstörning, ADHD, autismspektrumtillstånd eller dyslexi. Vi skiljer oss mycket åt sinsemellan, men en gemensam nämnare är att vi av olika orsaker har svårt att ta till oss information.

Själv har jag Asperger, vilket är en form av autismspektrumtillstånd. Jag anmälde mig till projektet då jag såg det som ett bra forum för att få vara med och påverka att till exempel webbsidor blir mer begripliga och tillgängliga för mig. Jag behöver en tydlig, logisk och väl avgränsad struktur för att klara av att köpa en vara eller tjänst via Internet. När jag klarar av det själv så ökar mitt självförtroende och beroendet av andras stöd minskar.

Vid första träffen i november fick vi lämna synpunkter på webbsidor som handlade om att beställa biobiljetter och resor. Vår uppgift var att boka en viss film till en viss föreställning och att boka en påhittad resa. Det var påfallande hur ostrukturerade och ologiskt uppbyggda sidorna var. Trots att jag är akademiker klarade jag inte av att genomföra de tänkta beställningarna. Deltagarnas samlade åsikter och förslag på förbättringar till dessa sidor var många.

Vid andra träffen som ägde rum i februari, så fick vi tycka till om en ny webbtjänst som håller på att ta form. Aktörerna som ligger bakom tjänsten vill ha med våra synpunkter på dess uppbyggnad redan i ett tidigt stadium. Mycket bra tycker jag.

Vi har också under dessa två gånger fått en fördjupad kunskap och förståelse om varandras funktionshinder. Detta har skett genom att flera av deltagarna gett en kort föreläsning för oss andra om vad det innebär att leva med respektive funktionshinder.

Avslutningsvis vill jag säga att för att vi med kognitiva svårigheter ska bli mer delaktiga i samhället krävs att samhället blir mer begripligt även för oss!

/Annika Johansson

Mer information om projektet Begripsam hittar du i inläggen ”En begripligare värld” och ”Mitt samhälle är olikt ditt samhälle”

Annonser

Kompetens och respekt

En stor samling härliga människor har fått mötas på ett hotell i Södertälje. Vi har haft vårt årliga riks- och representantskapsmöte och man är som vanligt mör efter all information, diskussion, reflektion, inspiration och inte minst resan hem med något osäker tidplan. Denna gången var det en nedriven kontaktledning men hem kom jag med ny energi på ett annat plan.

Vi måste fortsätta att driva vår linje med krav på autismspecifik kompetens inom alla områden och vi måste driva de etiska frågorna. Hur ska ett tillgängligt samhälle se ut? Vad innebär delaktighet? Bristande tillgänglighet klassas inte som diskriminering i svensk lag.

När den autismspecifika kompetensen saknas blir samhällets olika funktioner inte tillgängliga för personer med autismspektrumtillstånd. Barn och ungdomar får inte chans att utvecklas efter sina förutsättningar i skolan. Vuxna med autism eller Asperger syndrom får inte möjlighet att leva som andra som de har rätt till enligt lag.

Hur vill vi att vårt land ska se ut? Om man står utanför och tittar på Sverige, ser man då att vi respekterar att alla har olika förutsättningar och att alla har rätt till meningsfullhet och livskvalitet? Man kan inte mäta människors värde i poäng, betyg eller arbetsförmåga.

Kom igen, Sverige! Bättre kan vi!

Anne Lönnermark
Vice ordförande och mamma till tre barn varav ett med Asperger syndrom.