Autism- och Aspergerförbundet i Almedalen 2019

Förbundet hade liksom tidigare år ett tält på Hamngatan under fyra intensiva dagar. Vi har pratat med många människor och knutit nya kontakter. Det här året arrangerade vi inte några egna seminarier utan satsade istället på att vara med på andras arrangemang och bjuda in till samtal med beslutsfattare och andra viktiga aktörer inom våra prioriterade områden. Vi noterade att många andra organisationer resonerat likadant.


Möten med politiker
Förbundet träffade flera riksdagspolitiker. Vi hade bjudit in ledamöter från social- och utbildningsutskotten och följande hade tackat ja till ett samtal med oss.

Från socialutskottet kom:
Lina Nordquist från Liberalerna
Pernilla Stålhammar från Miljöpartiet
Acko Ankarberg Johansson från Kristdemokraterna och ordförande i utskottet

 

Med ledamöterna i socialutskottet diskuterade vi frågor rörande främst LSS, LVU (lagen om vård av unga) och hälso- och sjukvårdsfrågor. Här lyfte vi många aspekter av våra viktigaste frågor till exempel smyginstitutionaliseringen, tvångs- och begränsningsåtgärder inom verksamheter och sena diagnoser. Även frågor om socialförsäkringen diskuterades. Från förbundet deltog Ulla Adolfsson, ordförande och Maria Grimståhl, styrelseledamot.

Från utbildningsutskottet kom:

Maria Stockhaus från Moderaterna
Gudrun Brunegård från Kristdemokraterna (på bilden nedan)

Med ledamöterna från utbildningsutskottet diskuterade vi skolfrågor främst med förslag på lösningar för att fler barn och elever med autism ska klara sin skolgång. Från förbundet deltog Christer Nygren, andre vice ordförande och Agneta Söder, ombudsman.


Möten med andra beslutsfattare och organisationer

Svenska kyrkan
På plats i Almedalen blev förbundet inbjudna av Svenska kyrkan till ett rundabordssamtal tillsammans med flera andra funktionsrättsorganisationer. Samtalet kom att handla om värdegrunds- och rättighetsfrågor, där vår rörelse anser att Svenska kyrkan, som en stark samhällsaktör, kan vara med och lyfta upp frågorna högre upp på den politiska agendan. Fler samtal är planerade framöver. Från förbundet deltog ombudsman Agneta Söder.


Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Vi följde upp förra årets seminarium Hur får vi skolan att fungera för elever med autism? och hade därför bjudit in SKLs Maria Caryll, sektionschef på utbildningssektionen hos SKL, som deltog i förra årets panel. Hon kom tillsammans med Åsa Ernestam. Det blev ett långt och konstruktivt möte där vi lyfte många frågor: förebyggande åtgärder för att undvika att elever blir hemma från skolan, systematik i att få hemmavarande elever tillbaka till skolan, konsekvenser av lärarbristen och hur den kan lösas med mera. Vi enades om att trycka på utbildningsdepartementet när det gäller att skolan ska kunna initiera en SIP (samordnad individuell plan), vilket inte är lagstadgat idag. Christer Nygren, andre vice ordförande och Agneta Söder, ombudsman, deltog i samtalet från förbundets sida.


Logopedförbundet

Ulla Adolfsson, ordförande och styrelseledamot Maria Sandberg träffade och samtalade med flera representanter från Logopedförbundet – Ulrika Guldstrand, ordförande samt Kristina Hammar och Kerstin Wiström, ledamöter i styrelsen. Samtalet handlade bland annat om att fortsätta samverka och framöver göra fler saker tillsammans. Elevhälsan diskuterades, där logopederna liksom vi anser att yrkesgruppen skulle kunna tillföra utökad kompetens när det gäller utformning av rätt stöd och anpassningar för elever som behöver det. Dessutom samtalades det om frågor som rör hälso- och sjukvården till exempel primärvården och habiliteringen.

 

Sveriges elevråd

Ombudsman Agneta Söder hade ett tidigt frukostmöte med Sveriges elevråds ordförande Leo Gerdén. Sveriges elevråd finns representerade i grundskolan. Vi konstaterade att vi har många gemensamma frågor som vi anser är viktiga, till exempel den ökande psykiska ohälsan bland eleverna där vi delar åsikten att det är viktigt med en elevhälsa som är närvarande och tillgänglig för eleverna för att förebygga och främja förbättrad hälsa.

 

Sveriges elevråd SVEA

Till vårt tält hade vi inbjudit SVEA till samtal. Vi träffade förbundsordförande Jennie Gustafsson och vice förbundsordförande Chiara Bergmark Stanzani. Även SVEA lyfter den psykiska ohälsan bland dagens elever men vi diskuterade även andra frågor bland annat en likvärdig skola och elevers rättigheter. Även SVEA anser att elevhälsans arbete måste stärkas avsevärt. Från förbundet deltog Christer Nygren, andre vice ordförande och Agneta Söder, ombudsman.


Paneldeltagande

Förbundet var inbjuden att delta i flera paneler på andras seminarier.

LSS – mer än bara personlig assistans

Ordförande Ulla Adolfsson deltog i panelen på seminariet som arrangerades av Bräcke diakoni. Seminariet rörde de övriga insatserna enligt LSS till exempel boende. Övriga insatser enligt LSS är viktiga för många personer, särskilt för personer med autism. Ulla lyfte i synnerhet rätten till ett hem där varje individ ska kunna känna sig trygg och att de verksamheter som finns ska präglas av en miljö utan kränkningar och våld.


Tillgänglig lärmiljö fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – så lätt är det

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, anordnade ett seminarium på temat där ombudsman Agneta Söder deltog i panelen. Seminariet går att titta på i efterhand: Rätt förutsättningar att nå målen 

 


Hur stöttar vi barn och ungdomar med särskilda behov att klara skolan och inkluderas i samhället?

Abilia arrangerade ett seminarium på temat med visst fokus på hur kognitiva hjälpmedel kan undanröja hinder i skolan för elever med svag tidsuppfattning och som behöver stöd i att planera sin skoldag. Agneta Söder, ombudsman, deltog genom att diskutera kring vad som behövs framför allt på politisk nivå för att fler  ska lyckas i skolan. Även detta seminarium går att se i efterhand: Hur stöttar vi barn och ungdomar med särskilda behov att klara skolan och inkluderas i samhället?

 


Minska det digitala utanförskapet

Myndigheten för delaktighet (MFD) arrangerade flera seminarier om digitaliseringen och det här seminariet tog avstamp i att den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning men att en förutsättning för det är att tjänster och service uppfyller krav på tillgänglighet. Agneta Söder, ombudsman, deltog och lyfte främst behovet av att användarna måste vara med och påverka redan på konceptstadiet samt att utbildning och stöd för att kunna använda nya produkter med mera ska ges främst till de allra svagaste grupperna, som oftast saknar en egen röst. Se seminariet i efterhand här: Minska det digitala utanförskapet 

Sammanfattat av Agneta Söder
ombudsman med frågor om skolan och annat som rör barn och unga med autism.

 

Lämna en kommentar.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s