Lättare att få stöd i skolan

Jag har tidigare skrivit om vikten av att skolan anpassas efter eleven, inte tvärtom. Men hur skapar man förutsättningar för det? Svaret måste vara en stor palett av lösningar för att kunna tillmötesgå elevernas behov. Utöver den självklara basen där skolpersonalen ska ha autismspecifik kompetens ska paletten exempelvis vara fylld med olika typer av pedagogik, läromedel, hjälpmedel, personliga anpassningar, visuellt stöd, individuellt bemötande och elevassistent då det behövs. En annan aspekt är särskilda undervisningsgrupper och olika specialiserade skolor. Många av de skolor som är inriktade på elever med autism är fristående skolor. Om eleven har ett omfattande behov av särskild stöd får skolorna i vissa fall ett tilläggsbelopp av elevens hemkommun.

Idag är det praxis att tilläggsbelopp endast måste lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd som inte är sammankopplat med undervisningssituationen. (HFD 2012 ref 46). Många elever med autism blir därför utan tilläggsbelopp, då deras behov av särskilt stöd inte anses tillräckligt omfattande eller framförallt finns i undervisningssituationen.

En annan variant som hindrar fristående skolor att ge rätt stöd är att kommunerna ger skolorna tilläggsbeloppet, men att beloppet understiger kostnaderna för de insatser som skolan ger. Insatserna ges för att kunna stötta och erbjuda eleven en bra och anpassad skolgång. Det senare skedde i Pusselbitens skola. Utöver att ge en anpassad lärmiljö till en ny elev på skolan så anställdes en elevassistent som arbetade med eleven under hela skoldagen. Skolsituationen vändes till det bättre på den nya skolan där eleven blev trygg, ökade skolnärvaron och förbättrade sin måluppfyllelse. Trots det betalade hemkommunen endast för elevassistenten under 15 % av skoldagen och senare 30 % av skoldagen, resten bekostade skolan.

I början av juni gav en enig förvaltningsrätt skolan rätt att få ett tilläggsbelopp som motsvarar kostnaden för att ge eleven rätt stöd i skolan. Min förhoppning är att den här domen och andra liknande ska medverka till att ge elever med autism och andra funktionsnedsättningar en bättre skolsituation.

Något annat som har till syfte att förbättra skolsituationen för elever med autism är att Autism- och Aspergerförbundet i höst arrangerar tre konferenser som ger förståelse och verktyg för en fungerande skolgång. Denna gång arrangeras skolkonferenserna i Stockholm, Huskvarna och Luleå. Mer om konferenserna finns på länken

matte_2_webb

Nicklas Mårtensson
Förbundssekreterare
Autism- och Aspergerförbundet

Annonser

3 thoughts on “Lättare att få stöd i skolan

  1. Jag ser en risk att elevassistenten endera blir ”sittande” med eleven medan läraren ägnar sig åt övriga elever eller att elevassistenten blir någon slags resurs för hela klassen. Som jag ser det borde det vara självklart att läraren ansvarar för undervisningen till alla elever och den elev som har stort behov av särskilt stöd assisteras av personlig assistent.Detta tror jag gäller de flesta elever med funktionsnedsättningarna kognitiv funktionsnedsättning/autism.

  2. Om man är beviljad tilläggsbelopp kan man då hävda att det är en speciell assistent elever behöver, behovet är så komplext att det behövs en som under fyra år byggt upp förtroendet och som kan eleven utan innan. Eleven har autism inget tal, ingen motor add och behöver hjälp intimt. Bara en person som kan kommunicera och förstår henne i dagsläget står det även ikartläggningen som skolan gjort. Varför de vill byta ut assistenten är pga lagen LAS?
    Hur kan man göra för att få behålla just denna assistent?

Lämna en kommentar.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s