En begripligare värld

Sedan hösten 2013 är Autism- och Aspergerförbundet medverkande i ett projekt som heter Begripsam. Projektet handlar om att förbättra den kognitiva tillgängligheten. Tillsammans med Dyslexiförbundet FMLS och FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) har vi fått drygt sex miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för ändamålet. Projektet ska pågå under tre år. Läs mer om Begripsam här på arvsfondens sida.

Det handlar alltså om kognitiv tillgänglighet. Vad betyder det? I det här filmklippet färklarar Cecilia Olsson från FUB på ett tydligt sätt vad kognition är:


Hjärtat i projektet är en utbildning som kommer att pågå under tre år på Runö Folkhögskola. De som har rekryterats till utbildningen, knappt 20 personer det första året, har olika kognitiva funktionsnedsättningar. Deras medverkan, erfarenheter och synpunkter är centrala för hur vi ska arbeta i projektet. De kommer under utbildningens gång testa olika produkter och webbtjänster för att de som utvecklar dessa ska få med sig kunskap om hur man kan öka tillgängligheten för fler människor. Ökad tillgänglighet för dem med kognitiva funktionsnedsättningar ökar tillgängligheten för alla.

På sikt är det tänkt att deltagarna även ska bli kunskapsspridare. Det första utbildningstillfället ägde rum under tre dagar i november 2013. Vi i de medverkande organisationerna hade dessförinnan snabbt rekryterat personer bland våra medlemmar. Vi ville ha en bra sammansättning: både män och kvinnor i olika åldrar. Olika kognitiva svårigheter och styrkor skulle vara representerade och gärna människor från hela Sverige. På plats insåg vi ganska omgående att vi lyckats bra med det – vilket gäng!

Inför det första utbildningstillfället hade vi planerat en hel del för att försöka möta de olika behoven hos deltagarna – svårt och intressant. Eftersom det här är ett nytt och helt unikt projekt, får vi tillåta oss att allt inte är perfekt från början. Mycket skapas också i mötet med deltagarna. Alla som är med i projektet kommer att lära sig mycket, väldigt mycket. Jag kommer att skriva om projektet här och förhoppningsvis kommer även några av våra deltagare att göra detsamma. Mycket av det som gjorts så här långt i projektet finns filmat – ett sätt att verka för att göra det tillgängligt och begripligt.

Här kan du lyssna på de samtal deltagarna hade då de gjort sina första tester under det första utbildningstillfället:


Det framgår tydligt att många webbaserade tjänster och verktyg är otillgängliga och obegripliga. Det framgår också att det som är tillgängligt för en person inte är det för någon annan.

På den här länken kan du läsa en artikel där Malin, en av deltagarna, berättar om sina upplevelser av utbildningen: Inkludering en chans att lyckas

Hungrar du efter ännu mer så finns det fler filmer som rör hela projektet här på sidan fungerandemedier.se

Agneta Söder
är ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet och förbundets kontaktperson i projektet Begripsam

Annonser