Autismspecifik kompetens måste vara grunden

Med lång praktisk yrkeserfarenhet inom autismområdet får vi ofta frågor om vad det finns för fungerande stöd för personer med autismspektrumtillstånd (autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd). Då brukar vi svara att det som behövs är autismspecifik kompetens.

En autismspecifik kompetens behövs för att kunna göra en bedömning av vad som kan vara ett fungerande stöd för den enskilde personen. Det finns inga universalmetoder eller någon generell stödinsats som fungerar för alla. Till det behövs även, det borde egentligen inte behöva sägas, en lyhördhet och respekt för individens önskemål, förutsättningar och behov. Personer med autismspektrumtillstånd ska inte ”göras om”, men de bör få möjlighet till stöd i att hitta strategier i situationer som de själva upplever som svåra att hantera.

Personer med autismspektrumtillstånd har, jämfört med flertalet, ett delvis annat sätt att uppleva, tolka och tänka. Autismspecifik kompetens är att ha teoretisk kunskap om, praktisk erfarenhet av och god förståelse för hur det annorlunda i de bakomliggande kognitiva funktionerna kan ta sig uttryck i vardagen – och att det kan ta sig uttryck på många olika sätt, beroende på individens erfarenheter, personlighet och det sammanhang som personen befinner sig i.

Redan 1998 sa författaren och autismpedagogen Theo Peeters att det skrivits fler böcker om autism än det finns personer med autism. Naturligtvis var det lite skämtsamt uttryckt, men det han ville säga gäller i ännu högre grad idag. Kunskap finns! När det gäller stöd och insatser i vardagen finns inte längre någon anledning att hänvisa till ”gåtan autism”. De senaste årtiondena har kunskapen om autismspektrumtillstånd, konsekvenser i vardagen och hur man kan hitta fungerande strategier ökat dramatiskt, inte minst genom alla de med egen autismspektrumdiagnos som på olika sätt bidragit, och bidrar, till den samlade ökade kunskapen.

Men det vi ser och hör är inte att den kunskap som finns landar ute i den verklighet som möter barn, unga och vuxna med autismspektrumtillstånd. Tvärtom ser vi hur kunskap ibland saknas där den borde vara självklar och vi ser oroande tendenser till hur kunskap ibland snarare urvattnas än fördjupas. I skola, socialtjänst, psykiatri och i många andra sammanhang där det inte borde vara så möts människor idag alldeles för ofta av okunskap och ibland rena fördomar. Inte sällan träffar vi på skräckexempel där människor far mycket illa.

Autismspecifik kompetens behöver utgöra grunden i allt arbete kring stödinsatser för personer med autismspektrumtillstånd. Saknar jag den i mitt arbete spelar det ingen roll om jag fått utbildning i metoder eller verktyg, även om metoden/verktyget i sig är bra. Då blir jag som en kirurg med tillgång till vassa skalpeller men som saknar nödvändig kunskap om kroppens anatomi. Vem vill bli opererad av en sådan kirurg?

Idag möter många barn, unga och vuxna med autismspektrumtillstånd både lärare, terapeuter, psykologer, handläggare, boendestödjare och assistenter där kunskaperna om autismspektrumtillstånd är för ytliga eller där man har tilltro till att det ska finnas en metod, en modell eller något verktyg som blir en fungerande genväg.

Det behöver utvecklas bättre metoder och kriterier för kvalitetssäkring som utgår från människors egen erfarenhet av att leva med autismspektrumtillstånd. Kvalitet i boenden, verksamheter eller i möten hos handläggare kan i slutänden bara definieras av personerna det rör, de med autismspektrumtillstånd och deras närstående. Bara de kan avgöra om den autismspecifika kompetensen är tillräcklig. Idag får vi alldeles för många signaler om att den inte är det.

Mats Jansson
ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet

Anna Sjölund
beteendevetare och handledare

Tidigare publicerad på www.autismforum.se

Annonser

4 thoughts on “Autismspecifik kompetens måste vara grunden

  1. Instämmer helt med detta blogginlägg, framförallt ”Kvalitet i boenden, verksamheter eller i möten hos handläggare kan i slutänden bara definieras av personerna det rör, de med autismspektrumtillstånd och deras närstående. Bara de kan avgöra om den autismspecifika kompetensen är tillräcklig.”, och jag har tyvärr sällan mött ”tillräcklig” autismspecifik kompetens. Framförallt samarbete och delaktighet brister, förmågan att samarbeta borde väl vara en grundläggande kompetens, och delaktighet en självklarhet.

  2. Ökad medicinsk kompetens/helhetsyn/ och uppföljning inom vård och landsting är också något angeläget och viktigt i sammanhanget. Kompetens som bör vara spridd inom varje landsting så att inte de specialistenheter som finns blir de enda instanser som besitter denna kunskap och de i sin tur skapar årslånga köer innan enskilda individer/familjer – erhåller hjälp.
    Delar denna intressanta intervju med dr. Phillip C DeMio…..

  3. Ping: Världsautismdagen 2 april – i korta drag | rosa prinsessan

Lämna en kommentar.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s