Ska man få köra tåg om man har Aspergers syndrom?

Medför autismspektrumtillstånd alltid risker för trafiksäkerheten? Transportstyrelsen föreslår nu en regel som säger att autismspektrumtillstånd inte får förekomma hos lokförare och andra personer som ska utföra trafiksäkerhetsarbete, om inte personen i fråga har sökt och fått dispens.

Kritiken mot Transportstyrelsen har varit hård. Transportstyrelsen svarar med att hävda att reglerna inte skärps utan förtydligas och nu kommer att följa den tillämpning som redan sker. Transportstyrelsen har rätt i det. I domen i det uppmärksammade målet som Torolf Jansson drev och vann uttalade domstolarna att Aspergers syndrom är ett sådant tillstånd som inte får förekomma vid trafiksäkerhetsarbete. En individuell bedömning gjordes sedan och domstolarna kom fram till att diagnosen Aspergers syndrom i just Torolf Janssons fall inte utgör hinder för att han ska få dispens.

Transportstyrelsen har därför rätt i att den föreslagna regeländringen följer en praxis som funnits länge. Jag tycker dock inte att det hindrar att man debatterar och lyfter denna fråga i samband med regeländringen. Transportstyrelsens och domstolarnas tillämpning får en diskriminerande effekt och det faktum att det har pågått länge hindrar inte att Autism- och Aspergerförbundet protesterar och framför kritik när nu tillämpningen lyfts fram i ljuset. Förbundet har därför lämnat över ett remissvar till Transportstyrelsen, trots att varken vi eller någon annan intresseorganisation för dessa grupper var remissinstanser. Remissvaret kan du läsa HÄR.

Det är inte rimligt att lägga yrkesförbud på en så stor grupp människor. Utgångspunkten måste vara att alla människor oavsett funktionsnedsättning ska få en individuell bedömning utifrån de hälsokrav som ställs. Istället undantar Transportstyrelsen helt personer med autismspektrumtillstånd, trots att det saknas vetenskapligt stöd för att de lindriga formerna av denna funktionsnedsättning medför risker för trafiksäkerheten. Personer med autismspektrumtillstånd får bara en individuell prövning om de söker dispens. Transportstyrelsen har inte angett varför man anser att autismspektrumtillstånd utgör en säkerhetsrisk.

Bland personer med autismspektrumtillstånd finns många som utan svårigheter kan utföra trafiksäkerhetsarbete och som är mycket lämpade för sådant arbete. En del har specialintresse inom tåg eller spårväg och skulle kunna tillföra mycket om de får möjlighet att yrkesarbeta med sitt intresse.

Självklart måste det ställas höga hälsokrav på de personer som ska utföra trafiksäkerhetsarbete. Autism- och Aspergerförbundet motsätter sig dock att en bedömning utifrån diagnos ska avgöra om man får arbeta som exempelvis lokförare. Med utgångspunkt i de stora individuella skillnaderna bör autismspektrumtillstånd i sig aldrig leda till ett generellt uteslutande i något sammanhang. Det finns individer både med och utan autismspektrumtillstånd som till exempel har svårt att fatta rätt beslut och agera i nödsituationer. Det är därför en förmåga som bör prövas lika hos alla som ska utföra dessa arbeten.

Transportstyrelsens tillämpning innebär att personer med autismspektrumtillstånd missgynnas, då de utestängs från vissa yrken utan att få en individuell prövning (om de inte söker dispens). Att på det sättet missgynna någon på grund av funktionsnedsättning utgör diskriminering. Människor som egentligen är lämpliga för trafiksäkerhetsarbete stängs ute i onödan. Alla borde ha rätt till en individuell bedömning av sina kunskaper, förmågor och sin lämplighet för ett visst yrke.

Hanna Jarvad
Förbundsjurist, Autism- och Aspergerförbundet

 

 

Annonser

6 thoughts on “Ska man få köra tåg om man har Aspergers syndrom?

 1. Transportstyrelsen har försökt att diskriminera en person med Aspergers syndrom.
  De ljög för mig när jag frågade om de hade ärendet där.
  Så vi med Aspergers syndrom, de som är lokförare ska alltså inte få köra tåg.
  Som tur var gick inte domstolen på transportstyrelsens talan.

 2. Med tanke på att man tänker att de flesta inom den aktuella gruppen fortfarande är odiagnostiserade så blir det ju lite av ”ett hårt slag i luften”.

 3. Ping: Transportstyrelsens diskriminerande regler | Rätt stöd till arbete

 4. Jag åker hellre med tåg som körs av någon som har ordningsnoja, uppmärksamhet på detaljer och problem med sociala relationer än en normalmänniska som blir uttråkad av enformigheten och har ett sunt socialt liv i mobilen medan han eller hon kör tåg i sin ensamhet.

 5. Men att förvaltningsrätten i Falun uttalade att Aspergers syndrom är ett sådant tillstånd som inte får förekomma vid trafiksäkerhetsarbete, var inte det snarare en fråga om att DE olyckligt GAV Transportstyrelsen rätt på den punkten – DÅ? Dittills var det möjligen en praxis. Som dessutom inte direkt bygger på saklig förståelse för Aspergers syndrom, för det är ju inte i sig någon som helst uppmärksamhetsstörning. Fanns det rättsliga utslag sedan förut, eller var det inte annars den domen som satte en osaklig standard där? Det hade alltså legat i aspergergruppens intresse att det här hade drivits med intresseorganisationerna med ”på tåget” och att den biten av förvaltningsrättsdomen hade blivit överklagad. Eller?

  • Så vitt jag vet var det första gången frågan prövades i domstol. Torolf Jansson företräddes av fackliga ombud, eftersom det rörde sig om hans arbetssituation. En förbundsjurist hos oss var behjälplig i början av processen och förbundets ordförande Eva Nordin-Olson hördes vid förhandlingen som medicinskt expertvittne.

Lämna en kommentar.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s