Skollagen måste ändras!

Jag får många mejl och samtal kring hur det fungerar för elever med autismspektrumtillstånd i skolan. Vissa beskriver skolsituationen som närmast optimal medan andra är allt annat än nöjda. Vill ni veta mer om skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolsituationen för elever med autismspektrumdiagnos så finns rapporten från november HÄR

En kategori av samtal sticker ut mer än andra. Det handlar om att elever med autism, men utan utvecklingsstörning, som enligt den nya skollagen inte längre tillhör målgruppen för grundsärskolan. Denna förändring innebär att de från och med läsåret 2011/12 undervisas enligt grundskolans läroplan och kursplaner. Här spelar det ingen roll om föräldrar, habilitering och elevhälsan är överens om att grundsärskolan egentligen vore den bästa skolplaceringen för barnet. Förändring är bra för många elever med autism utan utvecklingsstörning, förutsatt att mottagande skola har tillräcklig kompetens för att skapa en god skolsituation som anpassas efter elevernas behov och förutsättningar.

Däremot finns det ett mindre antal av dessa elever som har en så ojämn begåvningsprofil att de trots att de inte kan komma i fråga för diagnosen utvecklingsstörning, inte har förutsättningarna att klara av grundskolans läroplan. Inte ens i en skola som kan erbjuda en mycket anpassad skolsituation där personalen har en autismspecifik kompetens. Följden blir då att eleven inte uppfyller kriterierna för diagnosen utvecklingsstörning, men trots det inte har förutsättningarna att klara av grundskolans kunskapsmål. Vanligt är då svårigheter att se sammanhang, dra slutsatser, analyser, teoretisk förståelse och abstrakt tänkande.

Ett 20-tal personer har hört av sig till mig kring just denna elevgrupp under 2012. Förändringen har ofta lett till högre frånvaro och en sämre anpassad skola. Vissa berättar att de har ställt sina barn i kö för en ny utredning där förhoppningen är att detta resulterar i diagnosen utvecklingsstörning, så att barnet har rätt till särskola. Andra går kvar i grundsärskolan men läser enligt grundskolans kursplan. Så sent som i mellandagarna mejlade en förälder mig och skrev så här:

”Jag har en dotter som har autism utan utvecklingsstörning. Hon ligger på IQ 71 och gränsen för beslut att få gå i särskola går vid 70. Som autist är hon som många andra mycket ojämn i sina förmågor, men medelvärdet hamnade som sagt på 71. Sina första skolår gick hon i särskola, men med nya skollagen blev hon inte längre berättigad till särskolebeslut utan har sedan HT 12 gått i resursskola och ska läsa enligt vanliga skolans läroplan.”

Dessa två bilder tycker jag åskådliggör problematiken kring utvecklingsnivån och placering i grundsärskola eller grundskola. Elisabeth Fernell (professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs Universitet) använder i sina föreläsningar denna illustration för att beskriva normalvariationen för begåvning hos befolkningen:

IQ-variation 3

Detta ska jämföras med den ojämna begåvningsprofil som oftast kännetecknar personer med diagnos inom autismspektrum. Eva Nordin-Olson (läkare och ordförande i Autism- och Aspergerförbundet) använder vid föreläsningar ofta denna bild för att beskriva den ojämna begåvningsprofilen hos personer med autismspektrumdiagnos.

Begåvningsprofil 3

Föräldern i exemplet ovan beskriver barnets nuvarande skola mycket positivt:

”Skolan är helt fantastisk med otroliga pedagoger som arbetar i nära samarbete med psykologer och logopeder. Hon skulle inte kunna få bättre pedagogiskt stöd än det hon har idag på skolan.”

Föräldern som alltså är positiv till skolsituationen på grundskolan och vill att barnet går kvar där och samtidigt läsa enligt grundsärskolans läroplan. Föräldern skrev om detta:

Vi ser att det skulle gynna vårt barn betydligt bättre att få läsa omvänt integrerat. Att läsa efter särskolans läroplan är enligt Resursteamet omöjligt i vanlig skola enligt nya skollagen. Hon MÅSTE läsa efter vanliga läroplanen.”

Denna och flera liknande beskrivningar från föräldrar och pedagoger visar att denna elevgrupp kommer i kläm i den nya skollagen. Detta var inte syftet med förändringarna i målgruppsparagrafen (skollagen 29 Kap. 8 §). Därför föreslår vi på Autism- och Aspergerförbundet en mindre förändring i paragrafen så att elever, som på grund av sin autism saknar förutsättningar att klara grundskolans kunskapsmål, får läsa enligt grundsärskolans läroplan och kursplan.

Ett förslag till formulering som bättre beskriver särskolans målgrupp är:

… elever som på grund av ett begåvningsmässigt eller kognitivt funktionshinder, som exempelvis utvecklingsstörning, autism och förvärvad hjärnskada, saknar förutsättningar att klara grundskolans kunskapsmål har rätt att gå i särskola…

Denna förändring skulle exempelvis passa bättre för eleven som citaten ovan handlar om. Autism- och Aspergerförbundet kommer att uppvakta utbildningsministern och utbildningsutskottet med detta förslag.

Nicklas Mårtensson
Ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet och som sedan december är en av de utbildade lärare som Skolverket har hunnit legitimera.

Annonser

18 thoughts on “Skollagen måste ändras!

 1. Ping: Flickor får sämre stöd och anpassningar i skolan | autismasperger

 2. Vad har ni fått för svar då av utbildningsministern?
  Personer med aspergers syndrom ska inte gå i särskola
  Vi med aspergers syndrom har ju ojämn begåvningsprofil..

 3. särskolan sabbar ens framtid,sedan finns inte asperger,ingen tittar på hur hemmamiljön,smart med diagnoser så dåliga föräldrars ryggar går fria

 4. Jag känner sorg över att det så tvunget måste ”säras” eller ”normaliseras”…Att betygsätta och utreda barn efter förmåga/oförmåga när de inget annat visar än om omgivningens miljö och personerna i den är möjliggörare eller ej…”Resurs-brist” är ett mode-ord. Vi har inte längre råd att blunda för dessa social-ekonomiska frågor. Vi ska lära oss att satsa på barnen medan de är små.Ge det dem behöver utifrån sin individuella person.Och att utveckla skolorna istället för att inveckla den lilla människan.Barnen visar oss hur vi i vuxenvärlden tar hand om dem ,hur väl vi har förstått eller ej. Ska de som ännu inte vuxit upp,ta ansvaret och konsekvenserna på sina unga axlar när det är samhället ( dvs vi i vuxenvärlden) som ställer till det ? Vad betyder ”alla är lika värda” ? Är alla bara lika värda ,om de kan anpassas in i system som inte är gjorda för den enskilda människan,utan snarare för de kandidater som kan höja BNP ? Vad räknas som ”egen försörjning” när jobb inte växer på träd,enligt hur man går till väga för att skapa nya arbeten ? Vi har några generationers erfarenheter bakom oss.År av orsak,verkan och konsekvens. När ska vi lära oss av dem ?
  När ska vi leva i ett demokratiskt sant sammanhang som gynnar alla ? När ska vi förstå att det finns ingen vinst i att bevara en människosyn som baseras på pengamakt och mästrande ? Det är dags att sluta värdera och analysera människan.Och börja ifrågasätta systemen…..Det är dags att låta människor få växa upp till dem de är menade att vara .Må detta vara året då allting vände. För det har tagit en förskräckelse med ende !

  • Hej Linda! Jag håller med dig om att det absolut största ansvaret ska ligga på systemet, i detta fall skolan, snarare än på den enskilda personen/eleven. I korthet handlar texten om att alla barn ska ges möjlighet att gå i den skola och skolform där de utvecklas bäst. / Nicklas

 5. Bra inlägg Nicklas Mårtensson!
  Jag tycker personligen oxå att det bör lagstiftas att varje kommun SKA HA särskilda undervisningsgrupper tillgängliga, med utbildad specialpedagog inom npf !
  Det finns ”kryphål” idag i lagen,för att skolan ska slippa detta!
  Du känner ju till oss/Kevin..han går till skolan, jobbar ensam i ett rum som han visserligen trivs i och det är ju viktigt och bra,att han äntligen iallafall känner sig trygg:efter att varit hemma-sittare och mått väldig dåligt av skolans överkrav.
  Han undervisas av 2 assistenter,som har lite timmar var. Dem vet inte hur man lär ut tex matte rätt för att K ska förstå.. Kevin gillar assistenterna i övrigt men han känner oxå att han inte lär sig lika bra som när han jobbade med en specialpedagog ( som skolan/kommunen menade att där inte var jobb till.) i en särskild undervisnings grupp.
  Ja skolagen måste ändras =)
  Bra där!!

 6. mitt barn går i särskola, en särskolan som har så okompetent personal att man storknar. Man hävdar att särskola redan är anpassad så därför behövs inte någon individanpassning. man hävdar att barn med atusim inte blir stressade eller mår dåligt i röriga och stressiga miljöer eller i miljöer med höga ljudnivåer. man anser att om eleven inte kan sova på nätterna efter en stressig och rörig dag så är det inte skolans fel utan hemmets (eftersom det är hemma som barnet inte kan sova). Skolan har under tre terminer inte gjort någon IUP med mätbara mål, inte gjort ÅP förrän vi hotade med skolinspektionen och sen gjorde man en ÅP som man vägrade att följa upp. Läraren har inte ens lärarkompetens (förskollärare) dvs skulle inte ens få undervisa normalstörda elever i läs och skrivundervisning… men han ska få undervisa elever med extra komplicerad inlärning… fy fy!! Alltså så som särskolor ser ut på vissa håll så blir man ju mörkrädd… Skolan måste alltid individanpassas… det ska aldrig vara eleven som skall anpassa sig till skolan utan tvärt om (i synnerhet när det gäller elever i behov av särskilt stöd.
  Människosynen måste höjas en hel del!

  • Hej Eva-Lotta! Ja det var verkligen många brister i skolan. Jag håller med om att skolan inte alls har det kunnandet de bör ha. Kan du inte påtala dessa brister för utbildningsförvaltningen så det finns möjlighet att vända detta? Eller kanske det finns en bättre skolan på orten som ni kan byta till? Nicklas

   • Men hur tryggt är det att byta skola ? Ny personal, nya regler, ny miljö…Jag har en fråga; Min flicka är autistisk och går på förskolan där det finns bara en förskollärare och de andra har ingen pedagogisk utbildning. Är det inte lag på det att har man ingen pedagogisk utbildning får man inte jobba med barn?

 7. Instämmer inte med dig Nicklas.. kallar det inte rätt när det är ett sätt att kunna marginalisera och klassificera barn in i särskilda utbildningsformer. Jag tänkte först inte kommenterar för detta är propaganda och en väl planerad aktion som ligger bakom. Det finns en vilja bland politiker och i EU att dessa barnen skall bort. Man använder alla sätt för att slippa skapa miljöer för alla barn. Jag köper inte ditt argument utan ställer mig oerhört kritiskt till detta… För om ni hade verkligen velat så hade ni också sett till att miljöer och barn behov verkligen hade blivit tillgodoseeda. Situationen på våra skolor idag är skapade med hjälp av de som vill ha bort våra barn. Här finns pengar att tjäna, människor att slippa skapa miljöer för och samtidigt så ger man dem också ett värde för samhället..

  • Du ska vara mer öppen om vad du och din ideologi förespråkar.. begåvning .. och att människor som har mer begåvning är mer värda för samhället.

   • Är du för verklig.. Jens? Tror du verkligen på detta själv? Att endast IQ behövs ? Vad menar du med mänsklig duglighet? Så som jag förstår och känner världen så kan du ha hur högt IQ som helst, med det är inga garantier för att du klara dig ändå. För om du inte hade varit att någon älskade dig och kände empati för dig, så hade du varit en av de barnen som satt och skakade i barnsängens galler i Rumänien, under Öststats tiden. Tänk på det Jens, utan kärleken så hade du inte haft något värde och därmed inte varit duglig.

  • Hej anställd! Bloggtexten har engagerat läsare och skapat ett intresse för frågan. Ingen har dock reagerat på samma sätt som du. Jag undrar om du inte borde läsa texten en gång till. För det jag i korthet menade med texten var att alla barn ska ges möjlighet att gå i den skola och skolform där de utvecklas bäst. / Nicklas

Lämna en kommentar.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s