Stärkt rätt till särskilt stöd

Förra hösten bjöd Skolväsendets överklagandenämnd på en tidig julklapp till många av Autism- och Aspergerförbundets medlemmar. Då beslutade nämnden att skolor inte får dra in eller minska stödet till en elev med särskilda behov med motiveringen att det saknas ekonomiska resurser.

Jag deltog häromveckan i ett samråd på Skolinspektionen. Ingegärd Hilborn (tidigare chefsjurist på Skolinspektionen numera senior advisor inom juridiska skolfrågor) bjöd på årets julklapp för många elever med diagnos inom autismspektrum.

Hon redogjorde för hur skollagen tar hänsyn till elever i behov av särskilt stöd.  Enligt skollagen (kapitel 3, 8-9 paragrafen) ska rektorn se till att utreda om en elev antas ha behov av särskilt stöd för att nå målen. Om ett sådant behov finns ska ett åtgärdsprogram göras. Detta är ganska välkänt. Vad som inte är lika välkänt är att det även finns en skrivning som ger rätt till särskilt stöd och åtgärdsprogram om eleven visar andra svårigheter i sin skolsituation.

Skolväsendets överklagandenämnd har kommit med ett intressant vägledande beslut som inte kan överklagas. Det gäller en elev som är sju år och bl.a. har diagnosen Aspergers syndrom. Eleven har hög begåvningsnivå och når gott och väl målen för skolår tre. Men skolan behöver, som föräldrarna beskriver det,  ”stötta NN i sociala situationer. Det som i sociala situationer kommer naturligt för andra måste NN lära sig.”

Det intressanta med detta är att nämnden menar att eleven ska ha särskilt stöd och ett åtgärdsprogram. Trots att eleven troligen kommer att klara de lägsta kunskapskraven. Nämnden menar därför att behoven, liksom de i åtgärdsprogrammet formulerade insatserna har både beteendemässig och social karaktär. Här brukar ju annars de pedagogiska insatserna vara vanligast. Denna värdefulla rätt hittar du i Skollagens 3 kap 8 paragraf och i förarbetena till skollagen (prop. 2009/2010:165 s 664 ).

Överklagandenämnden räknar i sin bedömning upp svårigheter (som inte är svårigheter i skolarbetet) som alltså kan ge rätt till särskilt stöd och upprättande av ett åtgärdsprogram.

– svårigheter i det sociala samspelet
– fysiska funktionsnedsättningar
– psykosociala besvär
– koncentrationssvårigheter
– upprepad eller långvarig skolfrånvaro
– vantrivsel i skolan
– utåtagerande beteende eller att eleven drar sig undan
– svårt att fungera i gruppen

Jag som har skrivit detta heter Nicklas Mårtensson och arbetar som ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet. På tisdag publiceras Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolsituationen för elever med autismspektrumtillstånd. Jag ska läsa den med stort intresse redan samma dag och samtidigt befinna mig på Autism- och Aspergerförbundets rikskonferens i Linköping

Annonser

7 thoughts on “Stärkt rätt till särskilt stöd

  1. Ping: Flickor får sämre stöd och anpassningar i skolan | autismasperger

  2. Hej Nicklas! Hur är reglerna på gymnasiet? Jag har en son som går andra året på gymnasiesärskola (diagnos Asperger med lätt utvecklingsstörning). Av svårigheterna som räknas upp stämmer 7 av de 8 i listan. Klassen har en gemensam assistent.

    • Samma regler gäller i gymnasiesärskolan som i grundskolan kring rätten till särskilt stöd. Om han så många och tydliga svårigheter som du beskriver så låter det rimligt att han är i behov av särskilt stöd. Men vad som isåfall är bäst särskilt stöd för din son får du diskutera fram med skolan. En assistent är ju bara ett alternativ. Kanske är det bäst i detta fall. Lycka till! / Nicklas

  3. Tack säger jag också, för att du delar detta på ett mycket tydligt och bra vis/ autism & asperger föreningen Boden lokalt

    • Hej Helena! Tack för att du gillade texten och tyckte den var användbar. Det är ju därför vi skriver, för att medlemmarna ska få något ur texterna på något sätt. Dela gärna vidare texten och andra texter på bloggen. / Nicklas

  4. tack Nicklas – jätte ”roligt” och spännande att läsa och jag är så tacksam för att du följer och återger detta för oss alla på ett så snyggt sätt 🙂 Fanny Pilo, Autism och Aspergerföreningen distrikt Göteborg

    • Hej Fanny! Tack för att du gillade texten och tyckte den var användbar. Det är ju därför vi skriver, för att medlemmarna ska få något ur texterna på något sätt. Dela gärna vidare texten och andra texter på bloggen. / Nicklas

Lämna en kommentar.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s