Rättvisekamp och hobbypedagogik

Jag funderar vidare på det som Nicklas skrev i inlägget ”Går det att sätta rättvisa betyg?”. Alla förändringar som har gjorts i styrdokumenten de senaste åren tar tid att implementera och frågan är hur rättvisa betygen blir innan alla har klart för sig hur eleverna ska bedömas. Jag tänker då generellt, inte bara för elever med funktionsnedsättningar.

En ökad tydlighet och en hårdare central styrning av kunskapsmålen i den nya läroplanen och kursplanerna har setts som något positivt men många lärare är osäkra på hur de ska bedöma elevernas kunskap. Lärarfacken är kritiska till bristen på fortbildning och bedömningsstöd. Jag roade mig med att kika på kursplanen i Samhällskunskap och för betyg C i årskurs 9 stod bl a följande:
”Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.”
Inte helt självklart för mig i alla fall vad kraven egentligen innebär i praktiken. Om utgångsläget är oklart blir det också väldigt svårt att hantera undantagen. Å andra sidan finns det ju utrymme för en del anpassningar och tolkningar utan att man bryter mot läroplanen.

Utifrån det jag får till mig från medlemmar och egna erfarenheter så finns det stora skillnader mellan skolor i hur man använder undantagsbestämmelsen och vilket pedagogiskt stöd lärarna får i detta. Om dessutom den autismspecifika kompetensen saknas har man svårt att hitta bra pedagogiska anpassningar som faktiskt gör att man inte behöver göra undantag. Lärarna får inte tillräckligt stöd i att hitta lösningar och inte heller förutsättningar att genomföra dem.

Vilka konsekvenser får det? Många kvällar och helger har vi suttit med allehanda uppgifter som kräver analysförmåga, föreställningsförmåga, förmåga att hantera information m m. I de flesta ämnen ska det skrivas rapporter, uppsatser, recensioner m m. Leta information, välja ut det viktiga, formulera på eget sätt, hitta budskap, se helhet, ha en egen åsikt, göra jämförelser…Humöret sjunker allt lägre hos alla inblandade vilket blir hela familjen och inte stärker det heller sonens självförtroende.

Vi föräldrar har agerat specialpedagog/psykolog och brutit ner uppgifterna i mindre delar, skrivit punktlistor, numrerat tankekartor, ställt stödfrågor, läst och gett bekräftelse, efterfrågat mer information, kört till skolan för att hämta kvarglömda instruktioner som hade kunnat finnas på intranätet, hejat på, puffat, mutat, tjatat, MEN till min stora glädje, så är sonens gymnasieskola och dess lärare positiva och tillmötesgående. Man använder hans specialintresse, han har dubbel uppsättning böcker, uppgifter anpassas innan jag ens hinner börja fundera, undantag görs för vissa moment, information kommer på mailen om det är nåt vi ska stötta upp med hemma osv. Inte till 100 % men när det sker blir man så lättad och glad fast det egentligen borde vara självklart och det mesta är inga konstigheter:

  • Tydlig, konkret, visuell information, tillgänglig på intranätet
  • Koll på att han har förstått och kommer igång
  • Planeringshjälp vid inlämningar och större/friare uppgifter
  • Alternativa former vid grupparbeten och redovisningar
  • Information till oss föräldrar så att vi kan stötta och påminna.
  • Koll på det sociala samspelet

Man pratar en hel del om hur orättvist det är att en del får bättre stöd hemma pga olika utbildningsnivå och förutsättningar hos föräldrarna men har man tittat särskilt på hur detta slår mot elever i behov av särskilt stöd? Här blir skillnaden ännu större. Alla föräldrar har inte tid/ork/förmåga att lägga ner det extra arbete som krävs. I slutändan är det barnen som blir dubbelt drabbade.

Anne Lönnermark
Vice ordförande och mamma till tre barn varav ett med Asperger syndrom

Annonser

One thought on “Rättvisekamp och hobbypedagogik

  1. Ping: Den stora segern | autismasperger

Lämna en kommentar.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s